انتقال پنس‌ سرشانه و پنس کمر

انتقال پنس به روش مولر

انتقال پنس‌ سرشانه و پنس کمر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10

انتقال پنس با یکی دیگه از سری آموزش خیاطی در خدمت شما هستیم که امید است مورد پسند شما باشد.

پس با ما همراه باشید.

از برجستگی سینه به خط کمر در وسط جلو وصل می‌کنیم، پنس سرشانه و پنس کمر را می‌بندیم و خط رسم شده را قیچی می‌کنیم، در نتیجه پنس جدید ایجاد

انتقال پنس‌ سرشانه و پنس کمر به خط وسط جلو در کمر

از برجستگی سینه به خط کمر در وسط جلو وصل می‌کنیم، پنس سرشانه و پنس کمر را می‌بندیم و

خط رسم شدهرا قیچی می‌کنیم، در نتیجه پنس جدید ایجاد می‌شود که این مدل برای افرادی‌که سینه‌های کوچک

دارند مناسب است.این مدل باید با پارچه راه راه برش شود تا زیبایی مدل، دوچندان گردد. ( شکل 1 و 2 )

انتقال پنس
انتقال پنس

    

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط وسط جلو با برش

از برجستگی سینه به خط وسط جلو عمود می‌کنیم ( شکل 3 ). با بستن پنسها و چیدن این خط در وسط

جلو اوزمانایجاد می‌کنیم. ( شکل 4 ). موقع برش، خط سینه تا کمر را روی دولای بسته پارچه قرار

می‌‌دهیم واضافات را برش می‌دهیم. دوخت این مدل با پارچه راه راه زیبا می‌شود. در قسمت بالای سینه راه پارچه

را به صورت اریبقرار می‌دهیم و اگر موقع برش از خط سینه تا هلال یقه روی دولای بسته پارچه قرار گیرد

قسمت زیر سینه لباس بهصورت جناغی و اریب قرار می‌گیرد. مانند ( شکل 5 و 6 )

           

یقه دراپه

از انتقال پنسها به هلال یقه می‌توان انواع یقه دراپه را طراحی کرد. ابتدا پنس سرشانه را به پنس

کمر منتقل می‌کنیمو از ابتدای سرشانه به تناسب مدل دلخواه بازی یقه را تا نقطه A داخل می‌شویم

و از برجستگی سینه( نقطه 14 ) به خط وسط جلو عمود رسم می‌کنیم؛ نقطه B و از این نقطه 5

سانتیمتر تا نقطه ´B به پایینعلامت می‌گذاریم و از ´ B به A‌ مستقیم وصل می‌کنیم. این خط را چیده و

از ´ B به نقطه 14 وصل می‌کنیم( شکل 7 ) با چیدن این خط و بستن پنس کمر جدید در خط وسط جلو

اوزمان ایجاد می‌شود، از نقطه B‌به خط کمر در وسط جلو وصل می‌کنیم و از B‌ به بالا امتداد می‌‌دهیم

و از نقطه A‌ به امتداد این خط عمودمی‌کنیم تا نقطه C‌ به دست ‌آید که خط یقه جدید می‌باشد

و برای سجاف یقه از نقطه C مساوی 10 سانتیمترپایین می‌آییم ( نقطه ´ C ) و از A‌، 4 سانتیمتر

از سرشانه داخل می‌شویم( نقطه ´C ) دو نقطه C‌ و ´C را به صورتهلال بهم وصل می‌کنیم.

خط جدید یقه AC را تا کرده و سجاف یقه را رولت می‌کنیم مطابق ( شکل 8 ) و از تاپ

برای زیر لباس مطابق شکل 9 استفاده خواهیم کرد.

       

یقه جلو با پنس

پنس سرشانه را به پنس کمر منتقل می‌کنیم و از ½ هلال یقه ( نقطه A‌ ) جلو به برجستگی سینه وصل می‌کنیم.

از ½ این خط به طرفین 2 سانتیمتر علامت می‌گذاریم که نقاط B‌ و ´B‌ بدست می‌آید، از این نقاط به برجستگی

سینه وصل می‌کنیم و از B و ´B به C و´C که به فاصله 2 سانتیمتر از نقطه A‌ می‌باشد وصل می‌کنیم ( شکل 10 )

خطوط را از هلال یقه می‌چینیم و پنس کمر را می‌بندیم و مقدار پنس کمر را به نقاط C و A و ´C طوری منتقل می‌کنیم

که ½ اوزمان کمر به A‌ منتقل شود ( مطابق شکل 11 ) که طول پنس A از C‌ و ´C بلندتر می‌‌باشد.  مقدار اوزمان را

مطابق شکل 12 می‌دوزیم و یا می‌توان به صورت چین سوزنی یقه را دوخت.

       

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط پهلو

در ابتدا پنس سرشانه را به پهلو منتقل می‌کنیم. از خط کمر مساوی 5 سانتیمتر از خط پهلو

به بالا علامت می‌گذاریم( نقطه A ) و از این نقطه به انتهای پنس کمر به صورت هلال وصل

می‌کنیم مجدداً از نقطه A در پهلو 5 سانتیمتر دیگرتا نقطه B‌ به بالا علامت می‌گذاریم و

از این نقطه به انتهای پنس پهلو به صورت هلال وصل می‌کنیم ( شکل 13 )خطوط هلال جدید را

می‌چینیم و پنس پهلو و کمر را می‌بندیم و مطابق شکل 14 در پهلو دو پنس جدید به دست می‌آید. ( شکل 15 )

       
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - 16
انتقال پنس
لطفا نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با این آموزش را برای ما ارسال نمایید.متشکریم

درباره نویسنده