آموزش انتقال پنسها در خیاطی

انتقال پنسها

آموزش انتقال پنسها در خیاطی

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 9

انتقال پنسها امروز بایکی دیگه از آموزش های خیاطی سریه مولر در خدمت شما هستیم امیدواریم که مور پسند شما قرار بگیرد.

پس با ما همراه باشید

انتقال پنسها یکی از عوامل مهم در ژورنال‌شناسی می‌باشد و به تناسب مدل می‌توان پنسها را تغییر داد و مدلهای مختلف یقه، آستین و برشها را ط

انتقال پنسها

انتقال پنسها یکی از عوامل مهم در ژورنال‌شناسی می‌باشد و به تناسب مدل می‌توان پنسها را تغییر داد

انتقال پنسها
انتقال پنسها

و مدلهای مختلف یقه، آستین و برشها را طراحی کرد. شکل 1 نقاط انتقال پنسها را نشان می‌دهد.

1-انتقال پنس سرشانه به خط وسط جلو

از نقطه 13 خطی به برجستگی سینه رسم می‌کنیم، این خط را چیده و پنس سرشانه را می‌بندیم

در نتیجه در خط برش اوزمان ایجاد می‌شود که به صورت چین و یا پیلی دوخته می‌شود،

اگر پنس کمر را نبندیم فضای بیشتری ایجاد می‌شود که با چین دادن آن باعث بزرگتر نشان دادن سینه می‌شود

و مناسب افراد لاغر با سینه کوچک است. در این موارد معمولاً یقه لباس هفت می‌باشد. صفحه 42 شکل 2و3و4

    

2- انتقال پنس سرشانه به حلقه آستین

از ½ فاصله ( 12 به 23 ) به وسیله پیستوله به cm2 بالاتر از برجستگی سینه وصل کنید، با چیدن این

خط و پنس کمر و بستن پنس سرشانه الگو به دو قسمت تقسیم می‌شود و برش پرنسسی یا عصایی به دست می‌آید.

اگر از ½ ( 12 به 23 ) مقداری پایین آمده و منحنی را تا cm2 بالاتر از نوک سینه رسم کنید، الگوی‌تان

مناسب افرادی با سینه کوچک و قد بلند می‌شود. اگر از ½ ( 12 به 23 ) قدری بالاتر رفته و بعد برش را رسم کنید،

الگوی‌تان برای افرادی با سینه بزرگ و قد کوتاه مناسب است. صفحه 43 شکل 5و6

   

3- انتقال پنس حلقه آستین به سرشانه در پشت الگو

خط گونیا شده از نقطه K‌ به ½ خط حلقه را قیچی می‌کنیم و ساسون حلقه آستین را می‌بندیم

در نتیجه در خط برش، پنس سرشانه به وجود می‌آید که در موقع دوخت، بلندی پنس 7-9 سانت می باشد. صفحه 44 شکل 7و8

   

4- انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

گونیا را در حالت مماس به خط سمت چپ پنس سرشانه قرار دهید به طوری که زاویه گونیا روی

نقطه O‌ قرار گیرد، ضلع دیگر گونیا را رسم کنید، با بستن پنس سرشانه و چیدن این خط، پنس پهلو ایجاد می‌شود

که مناسب افراد با سینه کوچک می‌باشد. اگر یک ضلع گونیا مماس به ضلع سمت راست پنس سرشانه شود،

الگوی‌تان مناسب افراد با سینه متوسط می‌باشد. صفحه 45 شکل 9و10و11

       

5- انتقال پنس سرشانه به حلقه آستین

از ½ فاصله ( 12 به 23 ) مستقیم به نوک سینه وصل کنید، با بستن سرشانه و چیدن این خط پنس

حلقه آستین ایجاد می‌شود و موقع دوختن 2 تا 3 سانت طول پنس کوتاه می‌شود. صفحه 43 شکل 12

6- انتقال پنس سرشانه به حلقه گردن

از ½ هلال یقه جلو به نوک سینه وصل می‌کنیم، با چیدن این خط و بستن سرشانه هلال یقه جلو گشاد

می‌شود که این اضافه به صورت پنس و یا چین سوزنی دوخته می‌شود برای چین بیشتر، از پنس کمر بسته

می‌شود و به هلال یقه منتقل می‌شود. صفحه 46 شکل 13و14و15

       

7- انتقال پنس سرشانه به خط وسط جلوی یقه و انتقال پنس کمر به خط پهلو در کمر

با جابجایی توأم پنسهای سرشانه و کمر مدلهای زیبایی ایجاد می‌شود. از وسط جلوی ابتدای هلالی یقه به

نوک سینه وصل می‌کنیم همچنین از خط کمر در پهلو به برجستگی سینه وصل کنید و با بستن پنسهای سرشانه

و کمر و چیدن خطوط جدید، پنس‌های جدید به دست آورید و در موقع دوخت پنسها حتماً از نوک سینه 2 تا 3 سانت

از طول پنس کم کنید تا فضای کافی برای برجستگی ایجاد شود. شکل 16 و 17

      

 

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 9 - 13
لطفا نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با آین آموزش را برای ما ارسال کنید. متشکریم

درباره نویسنده