۰۲آذر ۱۳۹۵
دامن تنگ کوتاه

ترسیم الگوی اساس دامن تنگ اندازه های مورد نیاز: دور کمر        ۷۲سانتیمتر دور باسن      ۹۶سانتیمتر بلندی باسن    ۲۰سانتیمتر قد دامن         ۶۵سانتیمتر در گوشۀ کاغذ دو خط عمود برهم به وسیلۀ گونیا رسم کرده نقطه ۱ به دست می آید. » از نقطه ۱به اندازۀ بلندی قد دامـن پایین آمـده نقطه ۲ به دست می آید. […]

۰۳آذر ۱۳۹۵
دامن فون

ترسیم الگوی دامن فون از سری آموزش های خیاطی  ارائه شده توسط سایت سیماکده روش اول از نقــــاط « ٨و ′ »٨در خط پهلـــو به اندازۀ دلخـــواه   حداقل ٢سانتیمتر و حداکثــــر ۶سانتیمتر) بیرون آمده نقاط « ٢٣و ٢۴» به دست می آید. قبل از وصل خطوط   ( ۲۳  (۷′ → و  (۷ →  ۲۴) طول […]

۱۸آذر ۱۳۹۵
زیپ مخفی

فیلم آموزش زیپ مخفی مسیر دوخت زیپ مخفی در این آموزش نحوه دخوت زیپ مخفی را در چهار ویدئو کوتاه و مفید به شما آموزش خواهیم داد. نقطه موازنه زیپ مخفی را ۱۸ تا ۲۰ سانتی متر پایین تر از خط کمر در نظر میگیریم و پس از رولت محل دوخت را کوک راهنما میزنیم. […]

۲۲آذر ۱۳۹۵
دوخت جیب

دوخت جیب انواع جیب به طور کلی دوخت جیب  در لباس های زنانه به دو دسته  تقسیم می شوند: جیب های روی لباس(خارجی لباس) و جیب های توی لباس (داخلی لباس) جیب های روی لباس از رو دیده می شوند. معمولا از خود پارچه ی لباس درست می شوندو می توانند با آستر یا بدون […]